Earlier this morning at Starbucks

Earlier this morning at Starbucks, I was in the washroom when someone knocked. This female kept knocking. I wasn’t even done yet and I haven’t been inside for 3 minutes. Katok ng katok, ayaw tumigil hanggang sa paglabas ko. Wow lang si babae. Gusto ata masaktan. Ganun na ba ngayon?